Розділ форуму "Інші питання" - для широкого загалу.

При залишенні посилань обов'язково написати про що саме ви хотіли повідомити, якщо з його назви цього не витікає.
Не залишайте, будь ласка, "голих" посилань.