ТОВ "ІнТал" система формування документів в форматі .HTML              
 

    Цей документ (док.) сформовано в автоматичному режимі засобами ПК "It-Vis", розробленого ТОВ "ІнТал".
  Більш докладно про ПК "It-Vis" та інші програмні розробки ТОВ "ІнТал" можна подивись на сайті.

    Сценарій, що вбудований в даний документ, створений для забезпечення користувачу виконання двох функцій:
    1. перегляд аркушів документа, створеного застосунками ПК "It-Vis" (наприклад, ПП "3 СОС. Бухгалтерія");
    2. друк аркушів цього документа;
 

    1. перегляд аркушів док. :
    При перегляді док. використовуйте наступні функції (кнопки) та поля :
    - кнопка  попередній   використовується для перегляду попереднього аркуша док. та встановлення його в якості поточного.
    - кнопка  наступний   використовується для перегляду наступного аркуша документа та встановлення його в якості поточного.
    - в цифровому полі з назвою "поточний" вказується номер аркуша док., розміщеного у вікні браузера для перегляду.
      Номер поточного аркуша док. також можна відредагувати безпосередньо в цьому полі.
 

    2. друк аркушів док. :
    Для друку аркушів документа необхідно виконати певні дії :
    - налаштувати властивості Браузера, а саме
    -- установити властивість "друкувати колір фону та малюнки", що залежить від конкретного браузера.
        Для MS IE (версія 5 та вище) - "свойства обозревателя" -> "дополнительно" -> "Печать".
        Встановити прапорець "Печатать цвет и рисунки фона".
    - налаштувати параметри сторінки для друку, а саме (наприклад, для MS IE в меню "Файл")
    -- очистити поля колонтитулів (без них) або, при необхідності, задати "колонтитули"
    -- вказати орієнтацію друку: "портрет" чи "альбом", згідно вказаного одразу після кнопки  друкувати 
    -- встановити необхідні відступи, як правило, мінімальні
    - вказати кількість аркушів, які друкуватимете (починаючи з поточного) в цифровому полі з назвою "друк аркушів"
    - виконати друк заданої кількості аркушів за допомогою натискання кнопки (фукції)  друкувати 
 

    Увага!   Після закінчення редагування номера "поточного" аркуша та кількості аркушів ("друк аркушів") обов'язково
  виконайте одну з двох дій:   або кликніть по цьому полю мишкою, або - наведіть на це поле та приберіть з нього курсор мишки.
 
  В браузері OPERA версії 10.63 та нижче на даний момент можливі проблеми при друці док.
 
 Оригiнал
 Видається покупцю
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової адмiнiстрацiї
України
21.12.2010 № 969
 Включено до ЄРПН
 Залишається у продавця
   (тип причини)
Копiя (залишається у продавця)
      (Потрiбне видiлити помiткою "X")
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
Дата виписки податкової накладної
 Порядковий номер
/
Продавець
 Покупець
   (номер фiлiї)
Особа (платник
податку) - продавець
Особа (платник
податку) - покупець
   (найменування; прiзвище, iм'я, по батьковi - для
     (найменування; прiзвище, iм'я, по батьковi - для
    фiзичної особи-пiдприємця)
      фiзичної особи-пiдприємця)
   (iндивiдуальний податковий номер продавця)
  (iндивiдуальний податковий номер покупця)
Мiсцезнаходження
Мiсце знаходження
(податкова адреса)
(податкова адреса)
продавця
 покупця
Номер телефону
Номер телефону
Номер свiдоцтва про
реєстрацiю платника податку
на додану вартiсть (продавця)
Номер свiдоцтва про
реєстрацiю платника податку
на додану вартiсть (покупця)
Вид цивiльно-правового договору
    вiд
  №
  ( вид договору )
Форма проведених розрахункiв
 ( бартер, готiвка, оплата з поточного рахунку, чек тощо )
   Дата
 Цiна
 Обсяги постачання (база оподаткування)
Загальна
Роз-
вiдвантаж.
 Номенклатура
Одиниця
Кiль-
постачання
 без урахування ПДВ, що пiдлягають
 сума
дiл
(виконан.,
 постачання
кiсть
  одиницi
        оподаткуванню за ставками :
коштiв,
постачан.
 товарiв / послуг
 вимiру
  товару /
    0 %
   0 %
звiльнення
 що
(оплати*))
   продавця
(об'єм,
послуги без
     %
(постач.на
 (екс-
   вiд
пiдлягає
  товарiв
 товару
обсяг)
урахування
мит.терит.
  порт)
 ПДВ (**)
оплатi
 / послуг
    ПДВ
  України)

1

23


4


5


6

7


89

1
0

1
1
I
     Усього по роздiлу I
   Х
   Х
   Х
 II
 Зворотна (заставна) тара
   X
   X
   X
  X
  X
  X
 X
 III
 Податок на додану вартiсть
   Х
   Х
   Х
 IV
 Загальна сума з ПДВ
   Х
   Х
   Х
 Cуми ПДВ, нарахованi (сплаченi) в зв'язку з постачанням товарiв / послуг, зазначених у цiй накладнiй, визначенi правильно,
 вiдповiдають сумi податкових зобов'язань продавця i включенi до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.
                М.П.
( пiдпис i прiзвище особи, яка склала податкову накладну )
 *
Дата оплати ставиться у разi попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцiй з постачання
товарiв / послуг вiдповiдно до пункту 187.10 статтi 187 роздiлу V Податкового кодексу України.
 ** ____________________________________________________________________________________________________________________
 (вiдповiднi пункти (пiдпункти), статтi, пiдроздiли, роздiли Податкового кодексу України, якими передбачено звiльнення вiд оподаткування.
 д. 0209. "3 СОС. Бухгалтерiя"
ТОВ "IнТал", тел. 562-12-46
сайт http://intal.ucoz.ua