Автоматизація обліку для ЮО, ФО-П у м.Києві: БО, ПО, ОО та КО БО -бухгалтерський облік. ПО -податковий облік. ОО -оперативний облік. КО -кадровий облік.   В FIREFOX кирилиця працює не коректно (відображення в Iframe). Тимчасово користуйтесь іншим браузером    

    Пошуковики індексують сайти з урахуванням інформації на момент індексації (включаючи інформацію з RSS інших сайтів).
    Якщо Ви не знайшли обіцяної пошуковиком інформації в даний момент на сторінці, її можна подивитись в архівах RSS з інших сайтів, натиснувши на картинку RSS-стрічки відповідної добірки на нашому сайті.21.05.2012 • Чи зможе вітчизняна пошукова система конкурувати з Гуглом? (Новини Кіровоградщини)
  Шукайте інформацію за допомогою українського пошуковика   Українська шукалка

    Інформація, що нас зацікавила, розміщається у тематичних розділах, сторінках, на форумі нашого сайту та має практично постійні адреси.

Наприклад, все що стосується заробітної плати розміщається за адресами:
  Розділ 06. Облік заробітної плати
  Законодавство до Розділу "Облік заробітної плати"
  Інші Н-ПА та Роз'яснення до Розділу "Облік зарплати"

  Поточні матеріали » заробітна плата   (Коментарі, Проекти, інше)

Вітаємо Вас, Гість Наша RSS-стрічка
[ · Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS · ]  
  Шановний відвідувач!   Ваше повідомлення не залишиться непоміченим.   До вашої уваги: "мережевий етикет" та
  Ми раді поспілкуватись з Вами знову.  
  Правила  
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Модератор форуму: Лада_ukr, Лада  
Погомоніти (форум) » Питання обліку в Україні » Ведення бізнесу » Різне
Різне
Лада Дата: Субота, 04.08.2012, 08:23 | Повідомлення # 1
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
Змінено порядок надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем

Змінено форму декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо її заповнення


ПП «3 СОС. Бухгалтерія» - розробка та впровадження
 
Лада Дата: Субота, 01.09.2012, 19:38 | Повідомлення # 2
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
Визначено порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами (щодо наказу МінфінУ № 634 від 30.05.2012 р.)

С 1 января 2013 года вступают в действие налоговые нормы, привязывающие договорные цены к индикативным

05.09.2012 • Уряд спростив порядок реєстрації нерухомості

---

Вищий господарський суд:
Постанова Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 р. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Прийнято 17.10.2012.

Чинні Закони України у сфері інтелектуальної власності:

• Цивільний кодекс України
• Господарський кодекс України

ЗУ № 3792-XII від 23.12.1993 р. "Про авторське право і суміжні права". Введення в дію 23.02.1994. Редакція 19.11.2012, підстава - 4652-17. Текст зі змістом

ЗУ № 3689-XII від 15.12.1993 р. "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Введення в дію 01.07.1994. Редакція 16.05.2008

ЗУ № 3688-XII від 15.12.1993 р."Про охорону прав на промислові зразки". Введення в дію 01.07.1994. Редакція 25.06.2003

ЗУ № 3687-XII від 15.12.1993 р. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Введення в дію 01.07.1994. Редакція 07.07.2009

ЗУ № 752-XIV від 16.06.1999 р. "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Набрання чинності 21.01.2000. Редакція 16.05.2008

ЗУ № 3116-XII від 21.04.1993 р. "Про охорону прав на сорти рослин". Набрання чинності 01.11.1993. Редакція 13.10.2010

ЗУ № 621/97-ВР від 05.11.1997 р. "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем".
Набрання чинності 11.12.1997. Редакція 25.06.2003.
---
Закони України, що регулюють відносини у сфері права інтелектуальної власності:

• ЗУ "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".
• ЗУ "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування".
• ЗУ "Про племінну справу у тваринництві".
• ЗУ "Про науково-технічну інформацію".
• ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції".
• ЗУ "Про державне регулювання у сфері трансферу технологій".
• ЗУ "Про лікарські засоби"
тощо.
 
Лада Дата: Четвер, 27.12.2012, 11:25 | Повідомлення # 3
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
27.12.2012 • Расходы на создание торговой марки
Цитата
Раскрученный бренд всегда привлекает покупателей. Поэтому многие предприятия охотно создают новые или приобретают уже известные коммерческие знаки. Рассмотрим отражение таких операций в налоговом и бухгалтерском учете.

Общие понятия

Прежде всего, определимся с понятием «торговая марка». Нормами статьи 492 Гражданского кодекса Украины (ГК) дано понятие «торговая марка (знак для товаров и услуг)». Это любое обозначение или любая комбинация обозначений, которые позволяют безошибочно отличить товар (услугу) одного производителя от товаров (услуг) другого производителя. Они могут воплощаться в форме слов, рисунков, их комбинаций и даже звуков и световых линий.

Отношения, которые возникают в связи с получением и осуществлением права собственности на торговую марку, регулируются нормами Закона Украины от 15.12.1993 № 3689-ХII «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (Закон № 3689).

На практике встречаются следующие способы приобретения имущественных прав на торговую марку: регистрация собственной торговой марки; приобретение права пользования торговой маркой и приобретение исключительных прав на торговую марку (приобретение права собственности).

Регистрация собственной торговой марки. В соответствии с нормами части 1 статьи 494 ГК и пункта 3 статьи 5 Закона № 3689 получение права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется свидетельством. Данным свидетельством предоставляется владельцу торговой марки исключительное право пользования и распоряжения торговой маркой по своему усмотрению.

При этом для отражения расходов на создание торговой марки важно определить момент, после которого у предприятия возникают имущественные права интеллектуальной собственности. Так, в соответствии с нормами части 1 статьи 496 ГК такие права начинают действовать после даты, следующей за датой подачи заявки на торговую марку. То есть предприятие со дня, следующего за днем подачи заявки, может использовать торговую марку в своей деятельности, являясь обладателем имущественных прав на нее. Данное мнение подтверждено письмом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 22.06.2010 № 7930.

Срок действия свидетельства составляет 10 лет от даты подачи заявки и продолжается каждый раз на 10 лет по ходатайству владельца свидетельства в течение каждого десятого года действия прав.

Публикация о выдаче свидетельства в соответствии с нормами статьи 12 Закона № 3689 осуществляется на основании решения о регистрации знака и при наличии документа об уплате госпошлины за выдачу свидетельства и сбора за публикацию. Публикация осуществляется в официальном бюллетене сведения о выдаче свидетельств. Государственная регистрация знака в соответствии с нормами статьи 13 Закона № 3689 осуществляется одновременно с публикацией сведений о выдаче свидетельства.

Кроме того, заметим, что торговые марки делятся на торговые марки, используемые на определенной территории (национальные), и международные. Способ регистрации торговой марки определяет ее принадлежность.

Принцип регистрации торговой марки, заложенный в Законе № 3689 и Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 года, которую ратифицировала Украина 25.12.1991 года, базируется на приоритете национального режима регистрации торговых марок. Согласно этим нормативным документам патенты, выданные на один и тот же знак в разных странах-участницах, независимы друг от друга. Это означает, что одна и та же торговая марка в разных странах может быть зарегистрирована на разные юридические лица и охраняться исключительно в рамках законодательства данной страны. Вышеописанное правило не распространяется только на широко известные торговые марки, которые должны получить такой статус в каждой отдельной стране и не подлежат регистрации в стране использования. Они считаются зарегистрированными и признанными одновременно во всех странах, подписавших Парижскую конвенцию.

Следует отметить, когда торговая марка уже зарегистрирована, то ее владелец в соответствии с нормами пунктов 7 – 9 статьи 16 Закона № 3689 может осуществить в отношении нее следующие действия:

• передать право собственности на нее другим лицам;
• передать во временное пользование.

Обращаем внимание, что в соответствии с нормами пункта 4 статьи 16 Закона № 3689 использованием торговых марок (торговых знаков) признается:

• нанесение ее на товар, для которого марку зарегистрировано, на упаковку, в которой находится такой товар, вывеску, нашивку, бирку, этикетку или другой прикрепленный к товару предмет; хранение товара с нанесенным знаком с целью продажи такого товара;
• использование ее при предложении и предоставлении любой услуги, для которой марку зарегистрирован;
• использования в деловой документации, рекламе, сети Интернет, в том числе доменных именах.

Приобретение права пользования торговой маркой осуществляется на основании лицензии. Лицензия может быть оформлена как отдельный документ или быть составной частью лицензионного договора (нормы статей 1108, 1109 ГК). На практике право использования торговой марки часто передается по договору коммерческой концессии, который в международной практике называют франчайзингом (нормы статьи 1115 ГК).

Выплата вознаграждения за использование торговой марки возможна в форме одноразового (паушального) платежа, периодических платежей (роялти) или комбинированного платежа (паушальный и роялти).

Паушальный платеж обычно выплачивают в начале срока действия лицензионного договора. Роялти является лицензионным платежом в виде сумм, уплачиваемых периодически, в зависимости от объемов производства или реализации продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права интеллектуальной собственности (например, раз в год или раз в квартал в течение всего срока действия лицензии). Причем сумму роялти можно рассчитывать как конкретный процент от суммы оборота по продажам или от прибыли, а также в виде твердой суммы за единицу выпускаемой продукции по лицензии.

Приобретение исключительных прав на торговую марку (приобретение права собственности). В этом случае с собственником Свидетельства заключается договор о передаче исключительных имущественных прав на торговую марку, факт передачи которых подлежит государственной регистрации на основании норм части 2 статьи 1114 ГК.

Бухгалтерский учет ...
 
Лада Дата: Четвер, 27.12.2012, 11:26 | Повідомлення # 4
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
27.12.2012 • Расходы на создание торговой марки (продовження)
Цитата
...
Бухгалтерский учет

Обращаем внимание, что в бухгалтерском учете объектом учета является право собственности на торговую марку. Так, нормы пункта 5 П(С)БУ 8 «Нематериальные активы» предусматривают отнесение права на коммерческие обозначения (права на торговые марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие (фирменные) наименования в состав нематериальных активов.

Также акцентируем внимание, что термин «нематериальный актив» в понимании норм пункта 4 П(С)БУ 8 означает немонетарный актив, который не имеет материальной формы и может быть идентифицирован. Кроме того, нематериальный актив отражается в балансе, если существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его использованием, и его стоимость может быть достоверно определена.

В то же время следует отметить, что в соответствии с нормами пункта 9 П(С)БУ 8 расходы на создание собственных торговых марок не признаются нематериальными активами, а отражаются в составе расходов на сбыт, поскольку целью создания собственной торговой марки является успешное продвижение товаров и услуг на рынке.

Таким образом, при соблюдении всех критериев признания нематериальных активов, затраты на создание объекта права на торговую марку в бухучете могут быть включены в первоначальную стоимость нематериальных активов, а не отнесены к расходам периода. В данном случае, первоначальная стоимость права на торговую марку может включать в себя:

• сумму сборов, уплаченных при регистрации;
• сумму госпошлины при получении свидетельства;
• стоимость услуг патентного поверенного;
• стоимость услуг различных специалистов (плата рекламному агентству за разработку, услуги дизайнеров и т.д.).

Однако следует отметить, что нормы пунктов 63, 64 IAS 38 «Нематериальные активы» не разрешают признавать торговые марки, созданные самим предприятием, в качестве нематериальных активов, поскольку затраты на их создание невозможно отличить от затрат на развитие бизнеса в целом.

Право собственности на торговые марки, как и другие нематериальные активы, подлежит амортизации. Согласно нормам пунктов 25-31 П(С)БУ 8 предприятие самостоятельно устанавливает срок полезного использования нематериальных активов. При этом нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются. К ним относятся активы, по которым предприятие не определило ограничения срока, в течение которого ожидается увеличение денежных средств (или их эквивалентов) от использования таких нематериальных активов.

Обращаем внимание, если предприятие приобретает права на торговую марку по договору о передаче исключительных имущественных прав, то на основании норм пунктов 4, 5 П(С)БУ 8 предприятие формирует первоначальную стоимость нематериальных активов на субсчете 154 «Приобретение (создание) нематериальных активов» и после ввода торговой марки в эксплуатацию отражает на субсчете 123 «Права на коммерческие обозначения». Сумма амортизации учитывается в составе расходов на сбыт.

Если предприятие использует торговую марку (например, на основании лицензионного договора), то в данном случае оно выплачивает роялти, которые согласно нормам пункта 7 П(С)БУ 16 «Расходы» признаются расходами периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществлены. Расходы, которые невозможно прямо связать с доходом определенного периода, отражаются в составе расходов того отчетного периода, в котором они были осуществлены.

То есть, если суммы роялти зависят от объемов продаж или производства продукции, сумма роялти включается в производственную себестоимость продукции. При продаже этой продукции признается доход от продажи и, соответственно, расходы (в том числе сумма роялти), осуществленные для получения дохода. Роялти за пользование соответствующими правами, использованными для административных нужд, отражаются в составе административных расходов, для расходов на сбыт – в составе расходов на сбыт.

Налог на прибыль

Отметим, что более или менее четких рекомендаций для учета расходов на создание торговых марок нормами Налогового кодекса Украины (НК) не установлено. Понятие «право на торговую марку (знак для товаров и услуг)» упоминается лишь нормами подпункта 145.1.1 НК, где приведена классификация нематериальных активов в разрезе групп.

Определение «нематериальные активы» в понимании норм подпункта 14.1.120 НК означает право собственности на результаты интеллектуальной деятельности, а также другие аналогичные права, признанные объектом права собственности (интеллектуальной собственности), право пользования имуществом и имущественными правами предприятия в установленном законодательством порядке.

Торговая марка, как отмечалось выше, является объектом права интеллектуальной собственности. Таким образом, с точки зрения налогового учета торговая марка как объект интеллектуальной собственности, а также право на нее могут признаваться в качестве нематериальных активов группы 3 с последующим начислением амортизации. При этом самостоятельно разработанная торговая марка зачисляется по первоначальной стоимости за вычетом ликвидационной стоимости на основании норм подпункта 14.1.19 НК.

Кроме того, отмечаем, что нормами пункта 144.1 НК (в редакции, вступившей в силу с 01.07.2012) прямо предусмотрено, что самостоятельно созданные нематериальные активы подлежат амортизации (раньше это указывалось только в отношении самостоятельно изготовленных основных средств).

То есть в первоначальную стоимость самостоятельно изготовленного объекта нематериального актива, подлежащего амортизации, включаются расходы, связанные с его изготовлением, регистрацией и вводом в эксплуатацию.

Что касается амортизации нематериальных активов, то их начисление осуществляется в течение срока полезного использования (права пользования), устанавливаемого в соответствии с учетной политикой. Если этим документом срок действия не установлен, такой срок составляет 10 лет непрерывной эксплуатации. Причем суммы амортизации отражаются в составе расходов на сбыт в соответствии с нормами абзаца «з» подпункта 138.10.3 НК.

К тому же напоминаем, что особенности налогового учета нематериальных активов регулируются нормами статей 145 – 146 НК

Что касается налогового кредита по НДС, то при наличии налоговой накладной и оформленных надлежащим образом документов предприятие имеет право на включение сумм входящего НДС в налоговый кредит по расходам, понесенным на создание торговой марки на основании норм пунктов 198.1, 198.3 и 201 НК.
Елена Иванова, сертифицированный аудитор специально для Бухгалтер 911
 
Лада Дата: П′ятниця, 04.01.2013, 09:43 | Повідомлення # 5
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
• Наказ № 731 . Про затвердження Порядку створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек. Опубліковано в "ОВУ" 04.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
• Наказ № 1909 . Про внесення зміни до Правил ведення нотаріального діловодства. Опубліковано в "ОВУ" 04.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
• Наказ № 1951 . Про затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Опубліковано в "ОВУ" 04.01.2013

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
• Наказ № 658 . Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна. Опубліковано в "ОВУ" 04.01.2013
 
Лада Дата: Середа, 27.02.2013, 09:37 | Повідомлення # 6
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
Готовый бизнес
 
Лада Дата: Субота, 04.05.2013, 17:11 | Повідомлення # 7
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
04.05.2013 • 10 важных мыслей о креативности для успеха бизнеса

Клуб директоров

Де сховати гроші: «загашник», «ничка», «схованка»
 
Лада Дата: Неділя, 26.05.2013, 15:57 | Повідомлення # 8
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
23.05.2013 • За обговорення на форумі з його власника суд хоче стягнути 14 мільйонів

26.05.2013 • "Раніше 2020 змін не буде. Тільки тоді може прийти президент, який стане генератором реформ"
Цитата
Міністр економічного розвитку Ігор Прасолов 22 травня на засіданні комітету Верховної Ради України повідомив, що на тіньову економіку в Україні у 2012 році припадає 45 % офіційного ВВП, якщо користуватися методом "витрати населення — роздрібний товарооборот".

Насправді цей рівень значно нижчий, та знизився він за рахунок фактичного знищення малого та середнього бізнесу, що відбувається останні роки. Таку думку в інтерв'ю Gazeta.ua висловив економічний експерт Борис Кушнірук.

 
Лада Дата: Неділя, 07.07.2013, 10:02 | Повідомлення # 9
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
24.06.2013 • Тематичний посторінковий перелік публікацій за 2-й квартал 2013-го року
 
Лада Дата: Четвер, 18.07.2013, 12:20 | Повідомлення # 10
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
Рейтинг Українських супермаркетів
 
Лада_ukr Дата: Середа, 20.11.2013, 01:36 | Повідомлення # 11
Група: Адміністратор
Повідомлень: 351
Статус: десь вийшов
19.11.2013 • В Украине изменили правила начисления алиментов
 
Лада_ukr Дата: Понеділок, 25.11.2013, 17:13 | Повідомлення # 12
Група: Адміністратор
Повідомлень: 351
Статус: десь вийшов
25.11.2013 • http://censor.net.ua/r260913 " rel="nofollow" target="_blank">УБИЙСТВО НАДЕЖДЫ И КОНЕЦ УСТАЛОСТИ (Виталий Портников*, главный редактор и телеведущий канала TBi для "LB.ua" Источник: http://censor.net.ua/r260913 )
 
Лада Дата: Середа, 01.01.2014, 16:38 | Повідомлення # 13
Група: Адміністратор
Повідомлень: 1473
Статус: десь вийшов
podarok
 
kuznecovad486 Дата: Середа, 15.07.2020, 15:52 | Повідомлення # 14
Група: Користувач
Повідомлень: 4
Статус: десь вийшов
Как всего много то
 
hryshchyshyn1996 Дата: Вівторок, 21.07.2020, 12:05 | Повідомлення # 15
Група: Користувач
Повідомлень: 6
Статус: десь вийшов
Багато корисної інформації.
 
Погомоніти (форум) » Питання обліку в Україні » Ведення бізнесу » Різне
 • Сторінка 1 з 1
 • 1
Пошук:

  Розділи нашого форуму призначені:
  1. ПП «3 СОС. Бухгалтерія» - для користувачів ПП, які обрали застосунки,
      що працюють на основі та під управлінням Програмного Комплексу "InTal-Vision"   • Правила розділу
  2. Питання обліку в Україні - для бухгалтерської спільноти   • Правила розділу   та підрозділу "Автоматизований облік"
  3. Інші питання - для широкого загалу   • Правила розділу

                    Всі розділи форуму                 на сторінку відповідей на деякі питання

  Ctrl+F -пошук на сторінці         © ТОВ «ІнТал»   •   //intal.ucoz.ua   •   2009-2021   •   ind   •   Проверка тИЦ и PR   •     •   uCoz ТОП   •   ТОП  

  ТОВ "ІнТал" не несе відповідальності за інформацію, що розміщається іншими виданнями у своїх інформерах, RSS, тощо.
  На нашому сайті вони приводяться для інформування читача та для врахування ним альтернативних думок та інших точок зору.
 shukalka.com.ua  

Яндекс.Метрика
  • Поисковые системы. Ресурсы   • Поиск на карте   • Установка maps   • Ключи от Интернета  
  • search.ukr.net   • meta.ua   • search.i.ua   • links   • сайт
  • www.yandex.ua   • images.yandex.ua   • www.yandex.ru   • maps.yandex.ru   API   PHP-скрипт
  • www.google.com.ua   • www.google.com.ru   • www.nigma.ru   • go.mail.ru   • win.mail.ru
  • www.bigmir.net   • search.rambler.ru   • search.sweetim.com   • search.conduit.com
  • qip.ru   • search.qip.ru   • isearch.avg.com   • search.icq.com   • duckduckgo.com   • search-results.com